Rekisteriseloste

Oy Jalo Ab Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä

Oy Jalo Ab/Jalo Loma Vetehisenkuja 9A, 00530 Helsinki, puh: 09 735174 email: jalo.loma@jalotours.com

Yhteyshenkilö rekisteria koskevissa asioissa

Rainer Veges, Vetehisenkuja 9A. puh: 09 735174, jalo.loma@jalotours.com

Rekisterin nimi

Matkalle ja/tai tapahtumaan osallistujat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Annettuja henkilötietoja käytetään Oy Jalo Ab järjestämien matkojen ja/tai tapahtumien toteuttamiseen tai muuden vastaavien matkojen tai tapahtumien markkinointiin. Matkan tai tapahtumaan jälkeen asiakkaalle voidaan myös lähettää kyselyjä ja tiedotteita. Matkan tai tapahtuman jälkeen perustietoja(henkilön nimi, sähköposti, puhelin, Organisaation tai yrityksen nimi) säilytetään 5 vuotta ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.

Rekisterin tietösisältö

Henkilön etu ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköposti, Yritys/Organisaatio jossa henkilö työskentelee, henkilön itsensä antamat lisätiedot esim. erikoisruokavalio

Säännönmukaiset tietolähteet

Matkalle ja /tai tapahtumaan osallistuva henkilö antaa ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien tiedot omalla ja muiden osallistuvien henkilöiden suostumuksella

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Annettuja henkilötietoja siirretään matkan ja/tai tapahtuman toteuttamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja ei luovutetta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osallistujarekisterin henkilötietoja joudutaan siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapauksissa jossa matka ja/tai tapahtuma suuntautuu EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Manuaalista osallistujrekisteriä ei ylläpidetä. Osallistujarekisteriä säilytetään ja ylläpidetään niiden käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä. Oy Jalo Ab henkilökunta kirjautuu järjestelmiin henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa osallistujarekisteriin tallennetut tiedot. Pyynnöt omien tietojen tarkastastuksesta pyydetään lähettämään osoitteeseen jalo.loma@jalotours.com. Henkilötietojen tarkastusta koskevien pyyntöjen tekeminen on ilmaista kerran vuodessa. Lisäpyynnöistä saattamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia osallistujarekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen korjaamista. Pyyntö omien tietojen korjaamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen jalo.loma@jalotours.com

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät okeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää osallistujarekisteristä olevien tietojen poistamista. Pyyntö omien tietojen poistamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen jalo.loma@jalotours.com